Voor Klinieken

De site vol persoonlijke ervaringen met cosmetische ingrepen. Waardevol voor uw huidige en toekomstige cliënten.

Wat doet ietsmooier.nl voor u?

Geen reclame is beter dan mond-tot-mond reclame. Vooral online: het is razendsnel en heeft een ongelimiteerd bereik. Uw cliënten kunnen hun ervaringen delen en toekomstige cliënten informeren en inspireren.

Ietsmooier.nl is het platform waar mensen die een cosmetische ingreep of behandeling hebben laten doen hun ervaringen kunnen delen.

Ervaringen waar anderen van kunnen profiteren bij de keuze om al dan niet een behandeling te laten doen. Of de keuze welke ingreep waar te laten doen. De site geeft een overzicht van het aanbod van klinieken, praktijken, specialisten en behandelingen.

IETSMOOIER.NL IS MEER DAN EEN PRIKBORD: EEN GIDS IN DE ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE behandeling op de beste plek

Een gids die op basis van objectieve criteria de bezoeker van het ietsmooier platform helpt begeleiden naar de keuze voor een behandeling, kliniek of arts. Wij vinden dat cliënten recht hebben op ietsmeer… iets meer veiligheid, iets meer betrouwbaarheid.

Het platform biedt onafhankelijke voorlichting over alle cosmetische ingrepen en behandelingen in de vorm van teksten, foto’s en video’s. Voor ietsmooier.nl staat de behandeling centraal. Maar niet elke specialist doet elke behandeling. Of elke behandeling even goed. Door ervaringen te delen, komen mensen er achter welke behandeling zij denken nodig te hebben en bij wie. De ervaring van anderen is vaak het argument om te beslissen of en waar iemand een ingreep zal laten verrichten. De volgende stap is om je door de specialist verder te laten informeren en adviseren.  Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van alle reviews positief zijn. Maar, als het nodig is, hanteert ietsmooier.nl een strikt beleid ten aanzien van oneerlijke recensies.

Gratis verrijkt profiel

Om de onafhankelijkheid van het platform verder te onderstrepen zal er vanaf 1 april 2017 geen onderscheid zijn tussen het basis en verrijkt profiel. Daarmee vervalt ook de eigen inlog; wijzigingen in het profiel kunnen gemeld worden aan [email protected]

Advertenties van klinieken zijn tot nu toe niet geplaatst, en dat blijft zo.

REVIEWS TELLEN, MAAR OBJECTIEVE CRITERIA OOK

Waar mogelijk en relevant hanteert ietsmooier objectieve criteria de bezoeker nog beter te begeleiden in de zoektocht naar een kliniek, specialist of behandeling.  Vanaf 1 januari gelden in ieder geval de volgende richtlijnen:

1) Het ZKN keurmerk wordt leidend. Het ZKN keurmerk wordt toegekend aan klinieken die plastisch chirurgische behandelingen aanbieden conform de eisen die de IGZ stelt. Voor plastisch chirurgische ingrepen zullen we enkel nog klinieken tonen die over het ZKN-keurmerk beschikken.

2) Bemiddelaars zijn geen klinieken – in de optiek van ietsmooier. Bemiddelaars in plastisch chirurgische ingrepen mogen op ietsmooier geen plastisch chirurgische behandelingen vertonen.

3) We focussen ons alleen op Nederlandse klinieken. Dit omdat op deze klinieken door de IGZ op eenzelfde manier gestructureerd toezicht wordt gehouden.

4) Onder verscherpt toezicht? Indien een relevante uitspraak van de IGZ over kliniek of praktijk wordt gedaan, wordt hier door de redactie van ietsmooier aandacht aan besteed.

5) Klinieken die langer dan 1 jaar op ietsmooier vermeld staan maar waarover geen reviews zijn geschreven worden (tijdelijk) verwijderd.

Beleid ten aanzien van reviews met een (zeer) lage waardering

Indien de kliniek of praktijk zeer oneens is met een review kan de redactie van ietsmooier.nl een bemiddelende rol spelen. Reviews waarin grof taalgebruik wordt gehanteerd – of waar aantoonbare onwaarheden in staan – kunnen door de redactie (deels) worden verwijderd.

Beleid ten aanzien van niet-authentieke reviews

Het is klinieken en praktijken niet toegestaan zelf reviews te schrijven. Een review moet altijd geauthenticeerd worden door de consument die de dienst heeft genoten. Daarom dient de review altijd voorzien te zijn van het unieke email adres van de client. Dit email adres mag maximaal 2x per half jaar gebruikt worden. Om fake reviews te voorkomen, bepaalt ietsmooier dat het niet is toegestaan om vanaf 1 IP adres meer dan 3 ervaringen te posten binnen 6 maaanden. Indien dit wel wordt gedaan, wordt dit door ietsmooier opgevat als een frauduleuze handeling. Ook bij twijfel worden deze ervaringen per ommegaand verwijderd van de site van ietsmooier.
Bij herhaalde overtreding van deze beleidsregels van ietsmooier, door de klinieken, zal het account van de kliniek voor onbepaalde tijd worden geblokkkeerd. Een administratieve boete wordt in rekening gebracht ter compensatie van de handling-kosten van ietsmooier.
Wellicht heeft u nog vragen of wilt u preciezer weten wat de mogelijkheden op ietsmooier.nl zijn. U kunt dan contact met ons opnemen met [email protected]

De missie van ietsmooier.nl

Ietsmooier.nl is niet voor of tegen cosmetische ingrepen, maar gunt iedereen die het belangrijk vindt iets aan zijn uiterlijk te verbeteren of te veranderen de mogelijkheid om dit te laten doen. Als je besluit dat je een ingreep wilt, dan moet het wel goed, medisch verantwoord en met het mooiste resultaat denkbaar.