From Amsterdam with love

ietsmooier.nl is een online platform dat op interactieve wijze informatie biedt over cosmetische ingrepen. De informatie bestaat – naast een toelichting per behandeling – uit recensies van mensen die ervaring hebben opgedaan met een cosmetische ingreep of behandeling. Ervaringen waar anderen van kunnen profiteren bij de keuze om al dan niet een behandeling te laten doen. Of de keuze welke behandeling waar te laten doen.

Missie

ietsmooier.nl is niet voor of tegen cosmetische behandelingen, maar ziet het als een mogelijkheid, die mensen willen benutten of niet. Maar als je besluit dat je een behandeling wilt, dan moet het wel goed, medisch verantwoord en met het mooiste resultaat denkbaar. Dat is de missie van ietsmooier.nl. Jouw ervaring helpt daarbij.

Aansprakelijkheid

ietsmooier.nl heeft haar uiterste best gedaan om correcte informatie te bieden, zowel over de behandelingen, als over de klinieken, praktijken en specialisten.

ietsmooier.nl is niet aansprakelijk voor beslissingen die mensen nemen op basis van de content op deze site. Het toepassen van informatie op ietsmooier.nl is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

ietsmooier.nl is ook niet aansprakelijk voor de bijdragen van derden. Wel zal de redactie van ietsmooier.nl recensies waarin schuttingtaal wordt gebruikt zoveel mogelijk trachten te censureren of verwijderen.

ietsmooier.nl is bedoeld om de consument te helpen bij je oriëntatie op het gebied van cosmetische ingrepen en behandelingen. De site is niet bedoeld om volledige informatie te bieden en dient beslist niet als methode voor zelf-diagnose. De site is geen vervanging voor een intake gesprek met een specialist. Je zult altijd met een specialist in gesprek moeten gaan om als je geïnformeerd wilt zijn over jouw individuele mogelijkheden en risico’s. Het platform heeft de ambitie om – waar mogelijk en waar relevant – richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.